Thursday, September 11, 2008

Pendatang & Penumpang.

Kudos to Malaysians Unplugged Uncensored and Kuda Ranggi,

This bloody racist stupid idiot bugger, Ahmad Ismail

Bagi Ahmad Ismail, dia juga datang dari keluarga pendatang dan menumpang hidup di negara ini. Ahmad Ismail tidak boleh menafikan hakikat bahawa datuk neneknya adalah pendatang dari India untuk menerokai penghidupan yang lebih baik dan selesa di bumi bertuah ini.
Read more from Malaysians Unplugged Uncensored and Kuda Ranggi,

No comments: