Wednesday, August 27, 2008

Seskyen 176 Akta Syarikat 1965

Biasanya Notice of Court Convene Meeting merupakan notis memanggil mesyuarat yang dikeluarkan mana-mana syarikat (bukan hanya syarikat pemaju perumahan) yang melakukan penstrukturan semula syarikat di bawah Seskyen 176 Akta Syarikat 1965, di mana syarikat tersebut perlu mendapatkan persetujuan daripada semua pemiutang mereka (creditors) dari segi cadangan pembayaran balik hutang atau apa-apa cadangan yang difikirkan perlu untuk mengelakkan syarikat digulung dan dibubarkan. Biasanya ini adalah jalan terakhir jika mana-mana syarikat tiada pilihan lain dan sukar untuk mendapat persetujuan semua pihak dalam usaha menyelesaikan masalah kewangan mereka.

Dalam situasi melibatkan syarikat pemaju perumahan, biasanya pemiutang mereka terbahagi kepada secured creditors (seperti pembiaya, ahli-ahli lembaga pengarah syarikat, syarikat-syarikat yang melabur dalam syarikat tersebut), main unsecured creditors (seperti kontraktor dan konsultan) dan unsecured creditors (pembeli-pembeli rumah). Pembeli-pembeli rumah diletakkan sebagai unsecrured creditors disebabkan pemaju berhutang dengan pembeli dari segi LAD (wang yang perlu dibayar kesan dari perjanjian jual dan beli) dan bukannya disebabkan meminjam wang dari pembeli rumah.


Apa-apa cadangan untuk menstrukturkan semula syarikat dan pembayaran balik hutang mesti diperjelaskan oleh syarikat dalam bentuk dokumen bertulis yang mesti diedarkan sebelum Court-Convenend Meeting. Semasa Court Convened Meeting, semua pemiutang akan mengundi sama ada menyokong cadangan atau menolak cadangan. Satu auditor bebas akan dilantik untuk mengira kiraaan undi dan jika jumlah undian menyokong adalah "good majority" --> lebih menyokong dari menolak maka cadangan tersebut akan diluluskan oleh mahkamah. Jika tidak syarikat tersebut wajib mengubahsemula cadangan penyelesaian dan memanggil semula court convene meeting baru. Dalam keadaan ini juga, mana-mana pihak tidak boleh mengganggu prosiding kerana telah mendapat arahan mahkamah.

Biasanya, dalam keadaan begini pemaju akan mendesak pembeli-pembeli untuk membatalkan tuntutan LAD sebagai jalan penyelesaian. Dalam kebanyakan kes yang kami perhatikan, kebanyakan pembeli tidak ada pilihan tetapi menyokong disebabkan faktor masa, keperluan pada masa itu dan tidak mahu terikat dengan terma faedah pinjaman bank. Sebenarnya pembeli-pembeli berhak untuk menolak cadangan tersebut sehingga cadangan penyelesaian yang lebih baik dikemukakan oleh pemaju. Implikasinya, jika "good majority" pembeli menyokong untuk membatalkan LAD dan baki pembeli lain tidak meyokong, mahkamah akan memutuskan untuk membatalkan tuntutan LAD dalam perintah yang dikeluarkan.

Sungguhpun demikian, situasi Court-Convened Meeting berbeza dari satu syarikat pemaju ke satu syarikat pemaju.

Maklumat ini adalah maklumat umum berdasarkan kes-kes yang pernah dikendalikan oleh Bahagian ini setakat 27 Mei 2007.

Kami sememangnya menerima banyak pertanyaan berhubung notice of court convene meeting ini. Harap maklumbalas ini dapat memperjelaskan keadaan.

Jaime Yeoh (kpkt)

=== LX ===
Stupid government, the above law will only benefit the developer and not the POOR BUYER, not the RAKYAT. How can?

Source by Touchnes

- What is our law maker (wakil rakyat or MPs) doing in Parliament?
- Why on earth our "beloved" government allow such rule to protect those developer?

Change, change, change ... Just for change ....

No comments: